Спрощена система оподаткування — відповідаємо

Спрощена система оподаткування - відповідаємо

На даний час Податковим кодексом України для фізичних  осіб – підприємців  встановлено  чотири групи платників єдиного податку. Це перша, друга, третя та п’ята групи.

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених  Кодексом для обраної ним групи,  платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку.

Для переходу на сплату єдиного податку за іншою групою необхідно надати  заяву до органу державної податкової служби за місцем реєстрації. Така заява подається  не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Які звітні періоди  встановлені для платників єдиного податку?

Звітним періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Звітним періодом для платників єдиного податку третьої — шостої груп є календарний квартал.

Які доходи включаються до складу доходу  фізичної особи – підприємця платника єдиного податку?

До складу доходу  фізичної особи – підприємця платника єдиного податку включається  дохід, отриманий протягом звітного періоду в грошовій формі (готівковій або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Чи звільняється фізична особа – підприємець  платник єдиного податку від сплати  земельного податку?

Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема,  із сплати   земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

Фізична особа – підприємець є платником єдиного податку другої групи. Чи має право приватний підприємець надавати послуги юридичним особам – платникам податку на прибуток?

Згідно з положеннями Податкового кодексу України  до  другої групи платників єдиного податку відносяться  фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, здійснюють виробництво або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

—                       не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

—                       обсяг доходу не перевищує 1 млн. грн..

Тобто фізична особа – підприємець, який є  платником єдиного податку другої групи,  має права  надавати послуги лише платникам єдиного податку або населенню.

Чи застосовують фізичні особи – підприємці  платники єдиного податку реєстратори розрахункових операцій?

Згідно ст.296 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

0/5 (0 Reviews)
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
Thanks: Megamozok